Hven rundt

Sejlklubben København indbyder til distancekapsejladsen:

HVEN RUNDT VED NAT

Afholdes fredag 22. september 2017

Sejladsbestemmelser findes HER

Tilmeldingsformular findes HER

Sejladsen er åben for køl- og flerskrogsbåde med gyldigt DH-målebrev/klassebevis. 3 eller flere både af samme type får eget løb.

Handicapsystem: Dansk Handicap (DH).
Der sejles efter ISAF's kapsejladsregler (RRS) 2017 - 2020 og DS's sejladsbestemmelser, samt de i programmet/sejladsbestemmelserne nævnte tilføjelser/ændringer.

Start: Ud for indsejlingen til Fiskerihavnen.
Mål: Indsejlingen til Kalkbrænderihavnen.

Første start kl. 18.30. Anden start kl. 19.00.
Banelængde: 26, 33 eller 36 sømil.
 

Hven rundt 2015

HtmlNoArticles